Menhelyi szabályzat

CSÖMÖRI ÁLLATVÉDŐ CIVIL SZERVEZET ÁLTAL MŰKÖDTETETT KUTYAMENHELY MENHELYI SZABÁLYZAT 2018.07.01.

 1. A menhely területén mindenki saját felelősségére tartózkodik, tudomásul veszi, hogy a menhelyen lévő kutyák nem feltétlenül szocializáltak. A nem jól szocializált kutyákkal csak az arra kijelölt önkéntes tagok foglalkozhatnak.
 2. A menhely területén, illetve sétánál a területén kívül is, a napi gondozó irányítása és instrukciója alapján kell eljárni minden esetben.
 3. A menhelyen tartózkodó napi gondozó és önkéntes tag köteles felvilágosítást adni a szabályokról és joga van elküldeni azt, aki nem tartja be azokat.
 4. Kiskorú személy csak és kizárólag szülői, illetve gondviselő felügyelettel, 16 éven felüli írásos beleegyezésével tartózkodhat a menhelyen.
 5.  A szociális munkát végző diákok az iskolával kötött szerződés mellett egy felelősségvállalási nyilatkozatot töltenek ki a menhely részére, melyet kiskorúságuk esetén szülő, illetve gondviselő hitelesít.
 6. A kenneleken található táblára kiírtakat figyelembe kell venni, illetve annak hiányában információt kérni a gondozótól a kutyával való foglalkozást megelőzően.
 7. TILOS a kennel ajtót kinyitni, a kennelbe bemenni, sétából visszatérve besétálni a kapun, mindaddig, amíg azt a napi gondozó, vagy önkéntes tag jóvá nem hagyja.  Sétához a gondozó, önkéntes tag adja ki a kutyát.
 8. Amennyiben nem egyértelmű a menhelyre érkezéskor, ki az aznapi gondozó, önkéntes, aki a segítségére lehet és minden esetben hozzá kell fordulni, kérjük tisztázza.
 9. A Szervezet nem vállal felelősséget az önkéntes, illetve segítő munka során adódó sérülések esetében.
 10. Minden állandó, gyakori segítő, önkéntes felelősségvállalási nyilatkozatot ír alá, melyben elfogadja a menhely szabályzatát.
 11. Minden menhelyünkre látogató személy tudomásul veszi és elfogadja a fenti szabályzatot, ellenkező esetben sajnos el kell hagyni a területet. A szabályok be nem tartásából származó esetleges sérülések miatt a Szervezetet nem terheli felelősség.
Csömöri Állatvédő Civil Szervezet - Kutyamenhely

Csömöri Állatvédő Civil Szervezet – Kutyamenhely

Messenger
csomorikutyak@gmail.com
+36 30 3 682 682